left

< startsidan


Bertil
Bertil Nessle
Leg. sjukgymnast

Telefon:
016-51 31 20

Email:
bertil@riohuset.se

right


Bertil Nessle

Arbetar främst med besvär i:
Nacke, axlar, bröstrygg och armar.

Har efter grundutbildning till sjukgymnast i Lund jobbat inom landsting, företagshälsovård samt som privatpraktiker.

Kontinuerlig vidareutbildning med tonvikt på OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) och har avlagt OMT-examen.

Mycket intresserad av att försöka påverka orsaken till besvär för mer varaktig effekt. För bra resultat krävs aktivt arbete av dig som patient.

Vad gör jag?

Jag arbetar med att undersöka, behandla och förebygga funktionsstörningar som begränsar patientens rörelseförmåga.
Åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte bygger på en bedömning och analys av patientens kroppsliga förutsättningar och problem med hänsyn tagen till psykiska och sociala faktorer.
Med patienten som aktiv samarbetspartner syftar behandling, åtgärder och information till att öka medvetenheten om kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav.

Sjukgymnasten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, behandling och utvärdering.

Jag arbetar enligt följande modell:

  • Undersöker och bedömer
  • Ställer funktionsdiagnos
  • Behandlar och ger information
  • Förebygger ohälsa

Hur gör jag?

Först får patienten noggrant beskriva sin sjukhistoria, förväntningar och mål med besöket. Därefter görs en bedömning av rörlighet, styrka och funktion.
Med tester kan vi provocera och lindra smärta. Genom detta kommer jag fram till vilken eller vilka strukturer som är symtomgivande. Detta leder fram till en funktionsdiagnos och tillsammans med patienten upprättas en behandlingsplan och mål för behandlingen.


Behandlingen kan bestå av:
  • Mobilisering eller manipulation (tekniker för att normalisera rörlighet)
  • Mjukdelsbehandling, töjningar.
  • Träning – MTT (Medicinsk Träningsterapi), specialanpassad träning tillsammans med sjukgymnast.
  • Hemträningsprogram, anpassat till att träna hemma eller på gym, beroende på patientens önskemål. Programmet följs upp efter överenskommen tid (ca 3-4 veckor).
  • Information och råd.

Efter avslutad behandling planerar vi ett uppföljande besök om behov finns.Vad är OMT?

OMT-metoden baserar sig på en helhetssyn på Dig som patient, vare sig Du har ryggvärk, nackbesvär, stelhet eller en idrottsskada.
Metoden omfattar diagnos, manuell specifik undersökning och behandling.
Den omfattar även träning av ledrörlighet, muskelfunktion, balans- och koordination.
Vi som arbetar med OMT, ortopedisk manuell terapi, har genomgått specialutbildning motsvarande 30-60 poäng och är i grunden legitimerade sjukgymnaster.

 

 
bild1pix
bild2